ouders-image

Gedragsproblemen

Bij gedragsproblemen zien we een onaangepast gedrag van het kind aan zijn omgeving. Het kind is druk, valt op, luistert niet, kan sociaal niet adequaat reageren, schopt, slaat, bijt of zondert zich juist af. Het is onjuist het kind en/of ouders hiervan de schuld te geven, de oorzaak ligt ergens anders. In onze visie is dit gedrag een uiting van lichamelijk onvermogen tot aanpassen en verwerken van prikkels.

ADHD

Veel kinderen lijden tegenwoordig aan een onvermogen om zich lang te richten op een taak. Soms gaat dit vergezeld van een niet te onderdrukken over-beweeglijkheid. Dit gedrag kan zowel thuis als op school problemen veroorzaken. Veel deskundigen houden zich met het probleem bezig en dragen als oplossing het onderdrukken van de problemen door medicijnen aan. Het kan als een verademing overkomen, maar de oorzaak is er niet mee verholpen. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de lichamelijke aspecten van ADHD en ADD.

De aanpak van de therapie is dan ook meer gericht op het bovenkrijgen van de oorzaak van dit afwijkend gedrag en het behandelen van de hersenen en hun werking door motorische oefeningen en osteopathische, manuele technieken. Vaak zie ik kleinere schedels en zijn er problemen rondom zwangerschap en geboorte geweest. Druk gedrag is een autostimulatie om de hersenen uit te rijpen.

Autistiform gedrag en PDD nos

Kenmerkend voor autisme is het onvermogen tot het ontwikkelen van normale sociale relaties en een verstoorde ontwikkeling van het communicatief vermogen. Daarnaast zijn het kinderen met een gebrek aan voorstellingsvermogen.

Door MRI scans en histologisch onderzoek is gebleken dat de temporaal kwab van de hersenen (het gebied rond je oren waar de gehoorprikkels worden verwerkt en doorgeeft) niet goed functioneert. De dysfunctie van dit gebied, kan een gevolg zijn van een obstructie als gevolg van een geboortetrauma. Denk hierbij aan vacuümpomp of verlostang. Vervolgens ontstaan er problemen met de boodschapperstoffen voor informatieverwerking. De werking van de Nervus Vagus, de 10e hersenzenuw, zal verstoord zijn geraakt.

Uit onderzoek blijken ook de gebieden in de hersenstam en in de frontale cortex zwak te functioneren. De hersenstam, de basis van de hersenen, zorgt voor het wakker worden van de hersenen. De frontale cortex, het voorste deel van je hersenen is het stukje hersenen dat zorgt voor de rem op je gedrag, je sociale voelsprieten en je algehele motivatie en moreel besef.

De therapie kan, zonder gebruik van medicijnen, de aanmaak van boodschapperstof weer op gang brengen. De Nervus Vagus wordt weer geactiveerd. Ook hier zullen de osteopatische technieken gevolgd door de motorische oefeningen uitkomst bieden.

balloons